Voor ieders veiligheid en belang zijn er op het evenemententerrein enkele huisregels. Lees hieronder welke regels van toepassing zijn:

Geen gebruik of bezit van drugs

Geen drugsbezit toegestaan op de festivallocaties of in de directe omgeving daarvan.

Geen alcohol onder de 18 jaar

Er wordt geen alcohol verkocht aan jongeren onder 18 jaar. Legitimatie is verplicht en de toezicht is scherp.

Geen slag-, stoot- of vuurwapens

Personen in het bezit hiervan worden direct aan de politie overgedragen.

Eigen consumpties verboden

Eigen consumpties kunnen bij controle in beslag worden genomen. Glas en blik zijn verboden op het terrein. Op het festivalterrein zijn diverse cateringpunten voor drank en food

Verkoop lachgas verboden

De verkoop van lachgas is verboden. Hier wordt ten tijde van Rotterdam Unlimited op de festivallocaties en in de directe omgeving op toegezien.

Wildplassen verboden

Er wordt streng gecontroleerd op wildplassen door de politie. Riskeer geen boete.

Crowdsurfen verboden

Crowdsurfers worden door de security van de festivallocatie verwijderd.

Flyeren en sampling niet toegestaan

Flyeren of het uitdelen van samples is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie vooraf.

EHBO

Er bevinden zich verschillende EHBO posten op het terrein. GGD en Rode Kruis bieden hier de gehele dag professionele hulp. Zie je anderen die hulp nodig hebben? Waarschuw zo snel mogelijk de security of politie. Zij staan in direct contact met de EHBO.

Zoekgeraakte kinderen

Schrijf voor vertrek van huis bij kinderen hun naam en eventueel een telefoonnummer op de onderarm of hang een koordje om de hals. Zoekgeraakte kinderen worden altijd door de organisatie opgevangen. Bij vermissing van een kind: neem contact op met een securitymedewerker of politie. Zij kunnen je verder helpen.

Openbare orde en veiligheid

In nauwe samenwerking met overheid en politie doet de organisatie er alles aan om zorg te dragen voor jouw veiligheid. Veel extra maatregelen zullen niet direct zichtbaar zijn, maar je kunt er zeker van zijn dat er alles aan wordt gedaan om Rotterdam Unlimited zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen.

Schone stad

Rotterdam Unlimited doet er alles aan om het festivalterrein zo schoon mogelijk te houden. Er zijn voldoende afvalbakken die over het hele terrein te vinden zijn. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak.

Geluidsoverlast

In geval van geluidsoverlast kunt u contact opnemen met de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond op telefoonnummer 0888 333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

Meer info

Vul ons contactformulier in voor extra informatie.