Cultuur is voor veel mensen een waardevol en inspirerend onderdeel van hun leven. Voor de een is dat muziek, voor de ander is dat beeldende kunst, theater of dans.

Kunst en cultuur bieden trots en eigenwaarde en verbindt zonder woorden mensen en gemeenschappen.

Je liefde voor cultuur kun je, in de vorm van een nalatenschap, doorgeven aan toekomstige generaties. Op die manier zorg je ervoor dat je de kunstvorm die je koestert en die je inspireert, ook in de toekomst nog voor velen een moment van herkenning en geluk zal bieden.

Rotterdam Unimited en Zomercarnaval staan niet alleen voor de viering van een grote verscheidenheid aan culturele tradities, zij dragen ook bij aan het slaan van bruggen tussen culturen, de viering van de schoonheid van diversiteit, het bevorderen van inclusiviteit en daarmede middels cultuur een bijdrage leveren aan de sociale cohesie binnen onze pluriforme samenleving. Het gezamenlijk bouwen aan een gemeenschappelijke nieuwe stadscultuur.

Als fan van Rotterdam Unlimited en Zomercarnaval kunt u eraan bijdragen dat ook de komende generaties zich kunnen onderdompelen in de feestelijkheden van de vele culturen die de evenementen vertegenwoordigen onze samenleving rijk is. Nalatenschappen kunnen ertoe bijdragen dat de huidige èn de volgende generatie(s) blijvend kunnen deelnemen aan- of zich onderdompelen in de feestelijkheden van Rotterdam Unlimited en Zomercarnaval.

U kunt de Organisator van Rotterdam Unlimited Zomercarnaval, Stichting Dunya Festival, als begunstigde in uw testament opnemen, dat kan op enkele manieren, met een legaat, erfstelling of fonds op naam. Omdat Stichting Dunya Festival is aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen nut beogende instelling) hoeven wij geen belasting af te dragen over uw nalatenschap en komt uw erfenis volledig ten goede aan Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.

Legaat

Als u Rotterdam Unlimited Zomercarnaval in uw testament wilt opnemen kunt u een legaat aan Stg. Dunya Festival nalaten. Hiermee laat u een vast bedrag of een bepaald stuk (on-) roerend goed (bijvoorbeeld ene huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan Rotterdam Unlimited Zomercarnaval. Een testament kan overigens meerdere legaten bevatten.

Erfstelling

U kunt Stg. Dunya Festival in uw testament benoemen tot (mede-) erfgenaam. Er kunnen meerdere erfgenamen zijn. Een bepaald percentage van uw nalatenschap wordt op deze manier aan Rotterdam Unlimited Zomercarnaval nagelaten.

Fonds op naam

U kunt door schenking bij leven of een testamentaire beschikking een Fonds op Naam instellen, waarmee u projecten van Rotterdam Unlimited Zomercarnaval ondersteunt. het is in principe bedoeld voor een onbepaalde tijd. Met een Fonds op Naam kiest u zelf waar uw geld aan wordt besteed. Vaak richt iemand al bij leven een Fonds op Naam op, maar dit kan ook per testament geschieden.

U bepaalt zelf de naam van uw ‘Fonds op Naam’. Die kan praktisch zijn, maar ook uw eigen naam of die van een dierbaar familie lid zijn. De regels en richtlijnen van uw Fonds op Naam worden in overleg vastgesteld.

Ik Was Hier


Rotterdam Unlimited Zomercarnaval is aangesloten bij Ik Was Hier 010, https://ikwashier010.nl, een initiatief van zo’n 60 samenwerkende Rotterdamse kunstinstellingen die nalaten aan kunst en cultuur in Rotterdam hiermee breder onder de aandacht wil brengen.