DIGItal Challenge

WE DARE YOU!

Ben je beginnend artiest in Rotterdam (muzikant, producer, kunstenaar, designer, maker, performer, danser etc etc.) en je wil de kans krijgen je verder te ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Deze challenge biedt namelijk de mogelijkheid voor beginnende artiesten uit Rotterdam om een performance te ontwikkelen waarbij je gebruikmaakt van digitale middelen.

Live streamen is hot, maar eigenlijk is het niet meer dan digitaal maken van wat analoog ontworpen is. En het is zeker geen vergelijkbare ervaring met een live concert. De extra’s die een live optreden biedt, zoals saamhorigheid, verbondenheid en de dynamiek van een live event is niet alleen voor het publiek een wezenlijk onderdeel van de ervaring, maar óók voor de artiest, mede vanwege de interactie. Voor een (live) stream zit dat natuurlijk anders. 60 Minuten naar een scherm kijken om een optreden te zien is bijna niet te doen, als je die bijkomende emoties en dynamiek van een live concert niet meemaakt. Er is weinig kans dat de bezoeker 60 minuten lang geboeid blijft.

Dus wat kan je doen om je publiek blijven boeien? Hoe kan een stream er uit zien, waardoor je zo dicht mogelijk bij een live ervaring komt? Hoe kan je contact met je fan base houden, dan wel een nieuwe fan base opbouwen in tijden van lockdown? Hoe val je op in een wereld die steeds digitaler wordt? Met andere woorden : hoe kan je met gebruikmaking van digitale middelen blijvend interessant zijn voor je fans, ook in tijden van lockdown?

Stuur je idee in VÓÓR 28 februari 2022 naar [email protected] Een ter zake kundige jury zal de drie beste ideeën selecteren, die ieder een bedrag van 10.000,00 euro ontvangen om hun idee uit te werken. Maak dus een een digital of hybride performance, dat representatief is voor (het werk van) de artiest (in vorm en beeld) niet korter is dan 3 minuten en niet langer dan 5 minuten.

Digitaal als in ‘met behulp van code, fotografie, film, video, computerkunst, gamedesign, opgenomen muziek en of digitale kunst.De implementatie, zo klein als een video opname met je telefoon, of elk beeld, elke foto is multimedia en is daardoor een Digital Performance. Als de hoofdrol van de productie door de computer gespeeld wordt, in plaats van dat de computer slechts een bijrol heeft, dan classificeert zich dat tot een Digital Performance

Voor wie?

Alhoewel deze challenge een uitdaging zal zijn voor elke performing artist, moeten we het veld kaderen. Daarbij is gekozen voor jonge spelers uit Rotterdam, waar we erbij vanuit gaan dat zij als digital natives wendbaar genoeg zijn om een dergelijk discipline te implementeren.

De oproep is dus aan:

  • Optredende artiesten aan het begin van hun carrière.
  • Optredende artiesten uit Rotterdam en omgeving
  • Het genre nóch de discipline zijn van belang, als het maar podiumkunsten betreft.

(alle soortenmuziek, dans, drama, verhalen vertellen, circus, mime, carnaval, muziektheater, uitvoerende kunst, straatkunst)

Jury

De jury wordt samengesteld door een gezelschap, die allen vanuit eigen discipline de (meer-)waarde van een dergelijk product kunnen inschatten. Jury bestaande uit

Gemma van Dorst - Digital Advertising Specialist

Davidson Rodrigues - Training, Production, Media -management | Smartphone

Anne Mercedes Langhorst - Kunstenaar & projectleider bij Studio Mercedes en Office Manager V2

Jury criteria

De jury criteria zijn kort samen te vatten:

Hoeveel impact gaat dit product hebben?

Waarbij aanvullend de vragen gesteld worden: communiceert het goed, is het duidelijk? Zijn de graphics duidelijk en overtuigend? Valt het op? Hoe interessant is deze productie voor het publiek?

Een uitgebreide motivatie van de jurybevindingen zal ten grondslag liggen aan de beoordeling.

Voorwaarden tot deelname:

o Deelname aan de DIGItal Challenge is alleen mogelijk voor in Rotterdam e.a. woonachtige makers/artiesten.

o Inschrijving geschiedt door middel van het volledig invullen van het inschrijfformulier en deze laten vergezellen van een projectplan. Alle inschrijvingen ontvangen binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

o De deelnemer geeft Rotterdam Unlimited het recht om foto’s, biografie en geluidsfragmenten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

o De deelnemer gaat akkoord met uitzending en publicatie van het ingezonden materiaal op de websites en via social media kanalen van Rotterdam Unlimited en YouDistrict

o De (gebruikte) composities zijn eigen en oorspronkelijk werk en/of maken geen inbreuk op auteursrecht van derden.

o De beslissing van de jury is bindend.

o Dit reglement kan waar nodig worden gewijzigd door de organisatie. Bij grote veranderingen informeert de organisatie de artiest.

o Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de vertegenwoordiger van de deelnemende act op de hoogte te zijn van het reglement, zich hieraan te houden en namens alle betrokken artiesten te handelen.

o De wedstrijd staat open voor acts uit de metropoolregio Rotterdam

Wat moet je doen?

o stuur onderstaand inschrijfformulier, vergezeld van je idee, naar [email protected]. Het projectplan mag niet langer zijn dan 4 A4. Maak het zo concreet mogelijk

o een beknopte begroting

o omschrijving/bio van wie je bent en wat je doet (als artiest)

TIP : Wees zo concreet mogelijk, vermeld waar mogelijk namen, track records, data. Alle expertise mag ingehuurd worden. Het is het IDEE dat telt.


Belangrijke data:

28 februari 2’22 laatste dag inschrijving van producten

14 maart ’22 winnaars worden bekendgemaakt eerst per email

15 mei ’22 laatste dag opleveren eindproducten winnaars

26 juni ’22 officiële online presentatie op youdistrict.com

Wat moet je doen?


Voeg als bijlage toe:

  • Projectplan - projectplan (mag niet groter zijn dan 2 A4)
  • Begroting (begroting dient EXCLUSIEF BTW te zijn)
  • Biografie

Mail dit formulier plus bijlagen naar [email protected] vòòr 28 februari 2022.


deel dit bericht