Zomercarnaval Rotterdam voordragen voor de internationale lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO

R’dam – Minister Van Engelshoven van OCW heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij, namens Nederland, Zomercarnaval Rotterdam en de Corsocultuur wil voordragen voor de (internationale) Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. De voordracht van de Corsocultuur zal naar verwachting plaatsvinden in 2020, gevolgd door de voordracht van Zomercarnaval Rotterdam in 2021. Op 18 september 2019 werd Zomercarnaval al bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

De minister schrijft dat ze het belangrijk vindt dat het Zomercarnaval en de Corsocultuur beiden ‘de culturele diversiteit van Nederland weerspiegelen’. Over het Zomercarnaval schrijft ze dat het een jaarlijks terugkerend superdivers tropisch festival is in Rotterdam, waar deelnemers en bezoekers uit heel Nederland en daarbuiten op af komen. ‘Wat begon als een Antilliaans carnaval met als doel culturele ontmoeting te bevorderen is uitgegroeid tot een multicultureel feest waar meer dan 25 verschillende herkomstculturen aan deelnemen’.

De Zomercarnaval Straatparade vindt traditiegetrouw plaats op de laatste dag van het vijfdaagse evenement Rotterdam Unlimited (25 juli 2020).

Een trots team en bestuur

Het bestuur van Stichting Zomercarnaval Nederland en het team van Rotterdam Unlimited zijn erg trots op dit voornemen van de minister. Hiermede wordt de jarenlange inspanning van de betrokken culturele gemeenschappen beloond en draagt Zomercarnaval bij aan de zichtbaarheid van de brede diversiteit van immaterieel erfgoed wereldwijd.

Het UNESCO Verdrag

Immaterieel Erfgoed gaat over cultuuruitingen die van generatie op generatie worden overgedragen. Het is levend erfgoed dat wordt gedragen door een gemeenschap, groep of individuen, en verandert met zijn tijd mee om levend te blijven.

Het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is inmiddels ondertekend door 178 landen. Nederland ratificeerde het Verdrag in 2012. De doelstelling van het Verdrag is het beschermen van het immaterieel cultureel erfgoed. Beschermen of ‘borgen’ is voor UNESCO altijd toekomstgericht: hoe kun je je immaterieel erfgoed bij de tijd houden zodat steeds ook nieuwe generaties kunnen worden aangesproken? Het borgen doet de erfgoedgemeenschap zelf, met ondersteuning vanuit Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat zorg draagt voor de uitvoering van dit UNESCO Verdrag in Nederland.

Corsocultuur en Zomercarnaval worden niet de eerste Nederlandse bijschrijvingen op de Internationale Immaterieel Erfgoedlijst van UNESCO. Die eer viel te beurt aan het Ambacht van Molenaar in 2017.

deel dit bericht