Het in 2013 gelanceerde evenement Rotterdam Unlimited kent een lange voorgeschiedenis. De eerste stappen hiertoe werden reeds gezet in 1977 toen de eerste gedichten voorgedragen werden bij het standbeeld van Tollens in het Park aan de Euromast. Hieruit ontstond het evenement Poetry Park dat al snel een landelijke positie verwierf op het gebied van niet westerse podiumkunsten. Een fusie tussen de twee gelijksoortige evenementen Poetry Park en Festival aan de Maas van het Wereldmuseum leidde in 1995 tot de oprichting van het alom bekende Dunya Festival. Intussen verwierf, het in 1983 opgerichte, Zomercarnaval eveneens een landelijke positie. Beide lang bestaande festivals waren uitgegroeid, uitontwikkeld en toe aan vernieuwing, wat in 2013 leidde tot de oprichting van Rotterdam Unlimited, het grootste straatfestival van Nederland met Europese potentie waarbinnen de actuele ontwikkelingen van de hedendaagse metropool-cultuur gepresenteerd worden.

Rotterdam is een stad waar meer dan 170 verschillende nationaliteiten leven; allemaal mensen met verschillende talen, etnische, culturele, religieuze en sociale achter- gronden. Superdiversiteit is de nieuwe term om deze werkelijkheid in grote steden te duiden. In deze stedelijke context ontmoeten mensen van diverse culturen, achtergronden en lifestyles elkaar op straat en in uitgaansgelegenheden, beïnvloeden elkaar en creëren samen nieuwe cultuuruitingen. Superdiverse steden zijn dynamische plaatsen waar bestaande kunstvormen zich steeds opnieuw uitvinden. Deze vernieuwende krachten voeden de vitaliteit van de stad en houden de focus gericht op de buitenwereld. Kunstenaars spelen een belangrijke rol in dit proces als inspiratiebron en katalysator en culturele instellingen als platform en ontmoetingsplaats. Rotterdam Unlimited neemt de grootstedelijke omgeving en de artistieke innovatie die deze voortbrengt als uitgangspunt voor haar programmering en brengt een positieve beleving en feestelijke viering van superdiversiteit te weeg en kent qua diverse culturele samen- stelling en publieksaantallen geen gelijke.

Rotterdam Unlimited claimt niet alleen een impact te hebben op de sociale cohesie van de stad, maar heeft dit ook bewezen. In samenwerking met de Erasmus Universiteit is het onmeetbare gemeten. Lees hier hoe.

ANBI

Rotterdam Unlimilited is een festival van Stichting Dunya Festival. De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 verlangt de belastingdienst dat instellingen met deze status de jaarcijfers online publiceren.

Klik hier voor de meest recente jaarcijfers van Stichting Dunya Festival.